Održana 30. sjednica Općinskog vijeća

Održana 30. sjednica Općinskog vijeća


30/11/2020

U utorak, 20. listopada 2020. godine u vijećnici Općine Petrijevci održana je 30. sjednica Općinskog vijeća Petrijevci na kojoj je razmatrano i jednoglasno usvojeno 15 točaka dnevnog reda.

Vijećnici su informirani o poslovanju Draive Plus d.o.o. Petrijevci  i Dvorca d.o.o. Valpovo te izvođenju radova na izgradnji kanalizacijske mreže u Petrijevcima.

Razmatrano je i jednoglasno usvojeno Izvješće Policijske postaje Belišće o stanju sigurnosti na području Općine Petrijevci u 2019. godini, Financijsko izvješće Dječjeg vrtića „Maslačak“ Belišće u 2019. godini s projekcijama za 2020. i 2021. godinu i Izvješće Osnovne škole Petrijevci za šk. god. 2019./2020.

Vijećnici su također usvojili informaciju o Izvješću izvršenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje od 01.01.- 30.09.2020. godine.

Donesena je Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH-a na području Općine Petrijevci, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci i Odluka o proglašenju statusa komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi.

Također su doneseni Operativni plan čišćenja snijega i održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Petrijevci u zimskim uvjetima za razdoblje 15.11.2020.-31.03.2021. godine, Operativni plan mjera Civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2020./2021. godine, Analiza stanja sustava Civilne zaštite na području Općine Petrijevci u 2020. godini i Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda u 2021. godini.

Na kraju je općinski načelnik informirao nazočne o provedenim aktivnostima u razdoblju od prethodne sjednice i načelnik Stožera civilne zaštite o trenutnoj epidemiološkoj situaciji i provođenju mjera za suzbijanje COVID-19 na području naše Općine.

30. sjednica Općinskog vijeća_1
30. sjednica Općinskog vijeća_2
30. sjednica Općinskog vijeća_3
30. sjednica Općinskog vijeća_4
30. sjednica Općinskog vijeća_5
30. sjednica Općinskog vijeća_6
30. sjednica Općinskog vijeća_7
30. sjednica Općinskog vijeća_8