Izvješće o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka

Izvješće o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka


25/02/2021

Na ovom linku možete preuzeti Izvješće o raspoređivanju sredstava za financiranje aktivnosti političkih stranaka u Općinskom vijeću Općine Petrijevci za 2020. godinu.