Priznavanja prava na troškove ogrijeva u 2021. godini

Priznavanja prava na troškove ogrijeva u 2021. godini


24/07/2021

Temeljem dopisa Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u vezi priznavanja prava na troškove ogrijeva u 2021. godini, pozivamo korisnike zajamčene minimalne naknade s područja Općine Petrijevci, a koji se griju na drva da podnesu zahtjev za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrijeva u 2021. godini.

Uz zahtjev i izjavu potrebno je priložiti važeće Rješenje Centra za socijalnu skrb kojim je na ime podnositelja utvrđena zajamčena minimalna naknada, presliku osobne iskaznice i OIB.

Zahtjevi se podnose u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Petrijevci svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati.