Održana 11. sjednica Općinskog vijeća

Održana 11. sjednica Općinskog vijeća


26/09/2023

U ponedjeljak, 12. rujna 2022. godine, u vijećnici Općine Petrijevci održana je 11. sjednica Općinskog vijeća Općine Petrijevci na kojoj su razmotrene i usvojene sve točke dnevnog reda.

Između ostalog, na sjednici su usvojena Izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Dvorac d.o.o. Valpovo, HRV d.o.o. Valpovo, Urbanizam d.o.o. Valpovo, te Izvješće o održanim 28. Petrijevačkim žetvenim svečanostima 2022. godine, Izvješće o izvršenju Proračuna Općine Petrijevci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine i Izvješće o radu općinskog načelnika za isto razdoblje.

Usvojen je Prijedlog Poslovnika o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Petrijevci, prijedlog Programa poticanja razvoja poljoprivrede na području Općine Petrijevci za razdoblje od 2022. do 2024. godine, Prijedlog Odluke o davanju mišljenja na nacrt Komunikacijske strategije i Komunikacijskog akcijskog plana Urbane aglomeracije Osijek, Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o donošenju UPU naselja Petrijevci i Prijedlog Odluke o obavljanju dimnjačarskih poslova.

Na kraju su usvojeni prijedlozi Odluka o razrješenjima pojedinih članova Povjerenstva i izboru novih članova.

Također su izabrani članovi Etičkog odbora, Vijeća Časti i Kandidat za suce porotnike.

11. sjednica Općinskog vijeća_1
11. sjednica Općinskog vijeća_2
11. sjednica Općinskog vijeća_3
11. sjednica Općinskog vijeća_4