Nove kreacije treće generacije

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Nove kreacije treće generacije


 

Trajanje projekta: 12 mjeseci (od 23.07.2018.-22.07.2019.)

 

Ukupna vrijednost projekta je  665.369,22 kuna, od čega Europska unija iz  Europskog socijalnog fonda sufinancira iznos od 565.563,84 kune.

 

Aktivnosti obuhvaćene projektom su: glazbena radionica, dramska radionica, „Slama art“ radionica, likovna radionica, festival 54+, te kamp na Lošinju i kao završetak projekta sudjelovanje na Žetvenim svečanostima u Petrijevcima 2019. godine.

 

Cilj projekta: poboljšati socijalne, kognitivne, emocionalne i kreativne vještine najmanje 70 osoba starijih od 54 godine te povećati njihovu socijalnu uključenost provedbom prilagođenih kulturno-umjetničkih aktivnosti na području Općine Petrijevci i Grada Valpova.

 

 

 

Kontakt osoba za više informacija: Bruno Eržić,  voditelj projekta
mail: bruno.erzic@lag-karasica.com
mobitel: 097/709 1881 
                                                                                       

                                           
                                         

                                                                                                                                                                                                                         
Održano do sada:             1. glazbena radionica (19. listopada 2018.)
                                           1. likovna radionica    (29. listopada 2018.)
                                           2. likovna radionica   (5. studenoga 2018.)
                                           3. likovna radionica   (12. studenoga 2018.)
                                           2. glazbena radionica (16. studenoga 2018.)
                                           4. likovna radionica    (19. studenoga 2018.)

                              3. glazbena radionica (24. studenoga 2018.)
                                           4. glazbena radionica (25. studenoga 2018.)
                                   
       5. likovna radionica (26. studenoga 2018.) 
                                           1. "Slama Art" radionica (29.studenoga 2018.)
                       
                 5. glazbena radionica (30. studenoga 2018.)
                                           6. likovna radionica (3. prosinca 2018.) 
                                           2. "Slama Art" radionica (6. prosinca 2018.)
                                           7. likovna radionica (10. prosinca 2018.)

                                       3. "Slama Art" radionica (13. prosinca 2018.)
                                           6. glazbena radionica (14. prosinca 2018.)

                                      8. likovna radionica (17. prosinca 2018.)
                                           4. "Slama Art" radionica (10.01.2019.) 
                                           9. likovna radionica (14.01.2019.)
                                           5. "Slama Art" radionica (17.01.2019.)
                                          10. likovna radionica (21.01.2019.)
                                           6. "Slama Art" radionica (24.01.2019.)

                                           7. "Slama Art" radionica (31.01.2019.)
                                           8. "Slama Art" radionica (07.02.2019.)
                                           7. glazbena radionica (08.02.2019.)
                                           8. glazbena radionica (13.02.2019.)

                                           9. "Slama Art" radionica (14.02.2019.)
                                           9. glazbena radionica (20.02.2019.)
                                          10. "Slama Art" radionica (21.02.2019.)
                                          10. glazbena radionica (27.02.2019.)
                                          11. glazbena radionica (06.03.2019.)
                                          12. glazbena radionica (13.03.2019.)
                                          13. glazbena radionica (20.03.2019.)
                                          14. glazbena radionica (27.03.2019.)
                                            1. dramska radionica (01.04.2019.) 
                                            2. dramska radionica (08.04.2019.)
                                          15. glazbena radionica (10.04.2019.)
                                          16. glazbena radionica (17.04.2019.)
                                          17. glazbena radionica (26.04.2019.)
                                            3. dramska radionica (29.04.2019.)
                                          18. glazbena radionica (03.05.2019.)
                                            4. dramska radionica (13.05.2019.)
                                            5.  dramska radionica (20.05.2019.)
                                          19. glazbena radionica (22.05.2019.)
                                            6.dramska radionica (27.05.2019.)
                                          20. glazbena radionica (29.05.2019.)
                                            7. dramska radionica (17.06.2019.)
                                            8. dramska radionica (22.06.2019.)
                                            9. dramska radionica (24.06.2019.
                                          10. dramska radionica (01.07.2019.)