Sadašnje pastoralne prilike

Sadašnje pastoralne prilike


U novije vrijeme, u tijeku Domovinskog rata, naseljava se u Petrijevce dvadesetak izbjegličkih obitelji iz bosanske Posavine. Istodobno u Petrijevcima grade svoje domove i mnoge mlade obitelji iz Osijeka te dnevno putuju na posao u Osijek. Kad je riječ o Kuprešacima, najviše ih se doselilo iz župe Otinovci i oni sada u Petrijevcima čine oko deset posto od svih žitelja. Oni su u župnu zajednicu donijeli jači vjerski život. Zanimljivo je da su prvi Kuprešaci došli u Petrijevce još u vrijeme Drugog svjetskog rata, pa su se zatim, kad su se prilike poboljšale, mnogi vratili na Kupres, i onda se ponovno, nakon više od pola stoljeća, vratili u Petrijevce. Mnogi su našli posao u Njemačkoj, a u Petrijevcima podigli i opremili kuće. Treba spomenuti, da su neki, lakomi za svakom markom, u Njemačkoj istupili iz Katoličke crkve, "da izbjegnu crkveni porez". Njemački uredi su, međutim, dokumente i izvješća o tim pojedincima uredno dostavljali petrijevačkom župnom uredu. 

Danas župa Petrijevci broji oko 2500 župljana. Manji dio odraslih ne sudjeluje u redovitom vjerskom životu župne zajednice. Sjete se svoje pripadnosti Crkvi kad trebaju krštenje ili ukop. Nedjeljom i blagdanima u župi su tri Svete mise, a u crkvu dolazi oko 30 posto župljana. No, na školski vjeronauk i na župnu katehezu – to znači na pouku o vjeri i pripravu za prvu pričest i krizmu - idu sva školska djeca. Trenutno je u osnovnoj školi oko 250 učenika. Broj rođene djece opada, a raste broj umrlih župljana. Primjerice, godine 2003., kršteno je 26, a umrlo je 47 osoba. Broj stanovnika, međutim raste, budući da se u mjesto doseljavaju mlade obitelji. U obzir treba uzeti i činjenicu, da se od mještana koji su sedamdesetih godina otišli na rad u Njemačku, u župu vratio samo manji dio. Uz redoviti župnički rad posebno se nastoji u župljanima potaknuti zajedništvo i prijateljstvo. Zato se organiziraju mnoga zajednička hodočašća po Hrvatskoj i po Europi. Na takvim putovanjima ljudi se upoznaju, a istodobno upoznaju kršćanstvo u drugim krajevima i zemljama.