Škola

Škola


01. srpnja 1788. godine započela je s radom pučka škola u Petrijevcima s pravom, uređenom i organiziranom školskom nastavom. Taslužbeno uveden prvi pravi učitelj Josip Taglieber te se ovaj nadnevak uzima kao službeni podatak o postanku škole u Petrijevcima (prema poznatom povjesničaru za školstvo u Hrvatskoj i Slavoniji, Antunu Cuvaju, Petrijevci su imali školu od 1744. godine).

Bila je to dvorazredna samostalna pučka škola , ali samo s jednim odjeljenjem, jednim učiteljem te župnikom kao vjeroučiteljem i mjesnim ravnateljem škole.

Podatak iz 1828. godine govori da je školska zgrada bila podignuta od nabijene zemlje s krovom od trske. U školi je bilo 3 klase učenika, ali samo s jednim razredom. Učitelj je bio Henrik Preisperber.

Godine 1845. novim školskim sustavom uvedena je u Petrijevce niža pučka škola s prva dva razreda, a 10. studenoga 1897. proširena je u trorazrednu školu te je time otvoreno i treće odjeljenje.

Između dva svjetska rata škola je već radila dvokratno, tj. prijepodne i poslijepodne, zbog velikog broja djece i malih prostorija. U to su vrijeme uvedena  i dva viša razreda, tj. peti i šesti razred.

Od 1. rujna 1955. godine petrijevačka škola prerasla je u Osmogodišnju školu Petrijevci. Taj naziv škola nosi do 1964. godine kada mijenja naziv u Osnovna škola «Republika» po tzv. Petrijevačkoj republici.

Uspostavom hrvatske države, lokalne uprave i samouprave, Poglavarstvo Općine Petrijevci 29. ožujka 1995. godine daje prijedlog da se naziv škole promijeni u prvobitan.

Prijedlog o promjeni imena upućen je Ministarstvu prosvjete i športa koje je 11. svibnja 1995. godine dalo suglasnost za  promjenu imena. 4. srpnja 1995. godine osnovna škola upisana je u Sudski registar kod Trgovačkog suda Osijek kao  Osnovna škola Petrijevci, Petrijevci.

Glasila učenika Osnovne škole Petrijevci su Pogled i Zorko.

Područna škola u Satnici započela je s radom 1900. godine kao samostalna škola. Od 1957. do 1960. godine škola je bila pripojena osnovnoj školi u Bizovcu, a od 1960. godine područna je škola Osnovne škole Petrijevci.