Filijale Josipovac i Satnica

Filijale Josipovac i Satnica


Godine 1789. odijelile su se od Petrijevaca filijale Ladimirevci i Bizovac te je od njih formirana nova župa. Sjedište nove župe bilo je najprije u Ladimirevcima, a od 1810. godine u Bizovcu. Za župnika nove župe imenovan je Petar Leaković, rodom iz Bošnjaka, prijatelj petrijevačkog župnika Domaćinovića. Otad su Petrijevci imali samo filijale Josipovac i Satnicu (Valpovačku) te do 1782. godine filijalu Kravice koja je te godine pripojena vlastelinstvu u Retfali, odnosno osječkoj župi u Gornjem gradu. Danas se Kravice ne računaju kao zasebno mjesto i uklopljene su u župu Josipovac.
 
U vrijeme župnika Charváta gradi se vrlo organizirano nova crkva u Josipovcu. Mještani, Nijemci, prodali su šumu u ritu za 5351 forintu, Lorenz Jäger i obitelj dali su 5200 forinti, barun Prandau 2000 forinti, a u Osijeku se skupilo 1000 forinti. U središtu sela kupili su gradilište od dvojice mještana, nacrte je načinio vlastelinski graditelj August Lerch, a gradnju izvodio Franjo Wybiral iz Osijeka. Oltar u josipovačku novu crkvu postavio je kipar Heidenbauer iz Graza, a svečani blagoslov crkve obavio je 4. svibnja 1886. godine pečuški kanonik Franjo Troll. Ukupni troškovi gradnje i opreme crkve iznosili su 18.000 forinti. Josipovčani su ubrzo svoju crkvu opremili ne samo svetačkim kipovima i oltarima, nego svim potrebnim priborom i odjećom za bogoslužje.

Josipovac je u novije vrijeme, godine 1969. postao samostalna župa, budući da se veoma povećao doseljenjem katolika s različitih strana, osobito iz Hrvatskog zagorja. Godinu dana uoči proglašenja župom Josipovčani su pod vodstvom župnika Franje Jungerta sagradili župni stan (1968.). Kuća je visoka prizemnica, a u suterenu ima i župnu dvoranu.

Crkva u Satnici sagrađena je 1834. godine u klasicističkom slogu i posvećena je Svetoj Katarini Aleksandrijskoj. Obnovljena je 1892. godine. Priloge je započeo skupljati župnik Užarević, a radove nastavio novi župnik Ladislav Charvát. Uz crkvu je sagrađena sakristija, stavljeno novo krovište, načinjena nova klecala, a crkva iznutra dekorirana. Obnovljeni radovi su blagoslovljeni na dan Svete Klare, 11. kolovoza 1892. godine.  Na poticaj župnika Charváta osnovano je u Satnici nekoliko pobožnih društava (Svete Krunice, Srca Isusova) što je uvelike oživjelo vjerski život mještana. I danas je crkva u Satnici vrlo uredna i opremljena.