Vrtić

Vrtić


U suradnji s Mjesnom zajednicom Petrijevci, Društvo žena je predložilo školi 1967. godine da u svoj srednjoročni program razvoja unese i izgradnju predškolske ustanove. Takve ustanove već su tada radile u Valpovu i Belišću. Zakon o odgoju i osnovnom obrazovanju već je tada zastupao tezu o jedinstvenosti odgoja i obrazovanja i bilo je logično da pri osnovnoj školi djeluje i predškolska ustanova.

Pripreme za izgradnju vrtića trajale su sve do 1971. godine  kada je škola postala investitor. Projektna dokumentacija izrađena je u projektnom birou građevinskog poduzeća «Izgradnja» Valpovo. Idejni plan izradila je inž. Pađen. Objekt je građen tako da u njemu mogu boraviti dvije odgojne skupine. Građen je i sav prateći prostor za rad odgojnih skupina te dvije otvorene terase za boravak djece na zraku.

Realizaciji izgradnje prišlo se početkom 1972. godine, a u proljeće 1973. godine vrtić je završen. Posebno su planirana sredstva za opremu vrtića i oprema je vršena paralelno sa završnim radovima. U vrtiću je opremljena i prateća kuhinja koja je pružala usluge i skupinama produženog boravka u školi. Već tada su sva djeca škole uzimala u školi topli obrok pa je pripremanje hrane u vrtiću bilo usko povezano sa školskom kuhinjom.

U proljeće 1973. godine vrtić je otvoren. Sve sprave i igračke tadašnjeg dječjeg igrališta prenesene su i postavljene u okolinu vrtića. Vrtić je izrastao na nekadašnjem prostoru voćnjaka školske zadruge pa se svaka voćka uklopila u ambijent mira i hladovine.

U početku je u dječji vrtić upisano 52 djece. Počele su s radom dvije odgojne skupine: mlađa i starija. Prvi odgojitelji bili su: Jadranka Ištoka, koja je bila učiteljica i studirala je razrednu nastavu te Marija Bogdanović, koja je izvanredno studirala predškolski odgoj. Broj djece u predškolskoj ustanovi nije se puno mijenjao tijekom sljedeće dvije godine, a onda je počeo naglo opadati. Tomu je pridonio i stav da se predškolski odgoj mora odvojiti od osnovne škole. Tadašnji ravnatelj vrtića bio je ravnatelj škole Cvetan Mišev.

Od 01. siječnja 1979. godine vrtić prestaje biti pri školi i prelazi u OOUR «Stjepan Petnjarić» koji je funkcionirao pri RO «Centar odgoja i osnovnog obrazovanja» Valpovo.

Od 01. siječnja 1991. godine vrtić posluje kao samostalna organizacija. Od 01. rujna 1998. godine vrtić Valpovo djeluje samostalno te dječji vrtić «Maslačak» Petrijevci i dječji vrtić «Maslačak» Bizovac djeluju kao područni vrtići dječjeg vrtića «Maslačak» Belišće.

Od 01. siječnja 1979. godine ravnateljica je bila Suzana Vukobratović. Dužnost ravnateljice je obnašala sve do proljeća 1992. godine kada ju je nasljedila Marijana Ružić. Ona je bila veliki protivnik kuhinje u vrtiću te je uz žestok otpor roditelja uspjela  01. studenog 1993. godine zatvoriti kuhinju.  Od tada do danas hrana se vozi iz centralne kuhinje Dječjeg vrtića u Belišću. Tada je i kuharica koja je pripremala obroke za djecu prešla raditi u Belišće.

U ratnom vremenskom razdoblju, 1992. godine vrtić je granatiran te znatno oštećen. U dogovoru sa župnikom, Markom Peulićem, voditeljica vrtića Zlatica Budetić upriličila je susret s članovima Caritasa - Kinder und Jugendorf Sachen iz Njemačke te je njihov posjet urodio plodom. Obnovili su vrtić, podigli zidove na postojećim terasama te se time dobila spavaonica i jedna proširena soba dnevnog boravka. 1993. godine vrtić je obnovljen, radio je prvi puta sa prepunim kapacitetom i 68-ero djece. Djeca su boravila u dvije skupine.

Godine 1995. u devetom mjesecu dolazi do smjene ravnatelja. Dužnost obnaša Franjo Šarlija sve do 01. svibnja 1998. godine kada kao v.d. ravnateljice dolazi Marija Anić.

01. svibnja 2000.godine dolazi nova ravnateljica Dragica Jančikić.

2001. godine uveden je plin. Investitor je bila Općina Petrijevci s načelnikom Ivom Zelićem s kojim je suradnja na visokom nivou.