2022. godina

2022. godina


Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Petrijevci za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2022. godinu

Upute za prijavitelje

Obrazac 1 - Opisa programa ili projekta

Obrazac 2 - Proračun

Obrazac 3 - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4 - Izjava o partnerstvu

Obrazac 5 - Životopis

Obrazac 6 - Popis priloga

Obrazac 8 - Opisni izvještaj projekta/programa/aktivnosti/manifestacije

Obrazac 9 - Financijsko izvješće

Javni poziv za isticanje kadnidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Petrijevci

Javni poziv za isticanje kadnidatura za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Općine Petrijevci - obrasci

Natječaj za prijam u službu - Komunalni redar i poljar

Javni poziv

Izjava o davanju privole

Izjava da ne postoje zapreke

Obavijesti i upute kandidatima

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata

Rezultati pismenog testiranja

Poziv za dodjelu javnih priznanja Općine Petrijevci


Javni poziv

Obrazac prijave

Izjava o davanju privole

Javni poziv mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Petrijevci

Javni poziv

Izjava o davanju privole za prikupljanje osobnih podataka

Obrazac G

Obrazac K

Obrazac R

Javni poziv - Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića

Obrasci

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Javni poziv - Projekt rekonstrukcije dječjeg vrtića - grupa 1. i 3.

Obrasci

Poziv na dostavu ponuda

Troškovnik

Javni poziv za nabavu komunalne opreme-crne kante 120 l (staklo)

Javni poziv

Obrasci

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenta

Javni poziv

Obrazac - učenik

Obrazac - student

Izjava

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poljoprivrede na području Općine Petrijevci u 2022. godini

Javni poziv

Obrazac - Mjera 1

Obrazac - Mjera 2

Obrazac - Mjera 3

Koncesija za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Petrijevci

Dokumentacija

Obrasci

Standardni obrazac

Obavijest

Koncesija za uslugu ukopa pokojnika unutar groblja

Obrasci

Dokumentacija

Standardni obrazac

Obavijest