Savjetovanje sa javnošću

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

Savjetovanje sa javnošću


Studija Integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije

JAVNI UVID u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Petrijevci

NACRT PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Obrazac izvješća o javnom uvidu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE PETRIJEVCI

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem - obrazac

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2018. - 2023.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA PETRIJEVCI

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI - III. izmjene i dopune - Sažetak za javnost

KNJIGA PRIMJEDBI o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci

INFORMACIJA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NASIPA - NASELJE KARAŠICA

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

II. Izmjene i dopune UPU-a Petrijevci

Mišljenje o potrebi strateške procjene

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donosenje Urbanistickog plana uređenja naselja Petrijevci

Knjiga primjedbi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

IV. izmjene i dopune PPUO Petrijevci

Mišljenje OBŽ-a o potrebi provedbe postupka strateške procjene

Odluka o početku izrade IV. izmjena PPUO Petrijevci

Odluka o izmjeni i dopune Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Opčine Petrijevci

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Mišljenje - Hrvatske vode

Mišljenje - OBŽ

Zaključak o utvrđivanju prijedloga IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci

Prostorni plan uređenja Općine Petrijevci - nacrt prijedloga plana

Mišljenje - OBŽ

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš

Izvješće o javnoj raspravi o prijedlogu IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci