Savjetovanje sa javnošću

Savjetovanje sa javnošću


JAVNI UVID u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za područje Općine Petrijevci

NACRT PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE

Obrazac izvješća o javnom uvidu

OBRAZAC sudjelovanja u savjetovanju o prijedlogu PROGRAMA RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE ZA PODRUČJE OPĆINE PETRIJEVCI

Javni uvid u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem - obrazac

NACRT PLANA GOSPODARENJA OTPADOM 2018. - 2023.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU II. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA NASELJA PETRIJEVCI

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI

PROSTORNI PLAN UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI - III. izmjene i dopune - Sažetak za javnost

KNJIGA PRIMJEDBI o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci

INFORMACIJA PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ NASIPA - NASELJE KARAŠICA

IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU III. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE PETRIJEVCI

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Petrijevci

PROCJENA RIZIKA OD VELIKIH NESREĆA

II. Izmjene i dopune UPU-a Petrijevci

Mišljenje o potrebi strateške procjene

Odluka o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o donosenje Urbanistickog plana uređenja naselja Petrijevci

Knjiga primjedbi o Prijedlogu II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Petrijevci

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš

Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš