2023. godina

2023. godina


Godišnji plan raspisivanja natječaja

Godišnji plan raspisivanja natječaja

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge za 2023. godinu


Javni poziv

Upute prijaviteljima

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4

Obrazac 5

Obrazac 6

Obrazac 8

Obrazac 9

Javni poziv za dodjelu javnih priznanja za 2023. godinu

Javni poziv

Obrazac

Izjava

Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Petrijevci

Javni natječaj

Odluka

Obrazac

Odluka o odabiru

Javni poziv mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Petrijevci

Javni poziv

Odluka

Prijavni obrazac G

Prijavni obrazac K

Prijavni obrazac R

Izjava

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u zgradi Društvenog doma u Satnici

Javni natječaj

Obrazac 1a

Obrazac 1

Obrazac 2

Obrazac 3

Obrazac 4