2020. godina

KORONAVIRUS

U slučaju krizne situacije obuhvaćene COVID-19 virusom kontakt za građane:
Info mobitel: 098/339-299, e-mail: ivo.zelic@petrijevci.hr

2020. godina


Godišnji plan raspisivanja javnih poziva i natječaja Općine Petrijevci za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu

Javni poziv za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge, sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu

Obrazac 1: Opis programa ili projekta

Obrazac 2: Proračun

Obrazac 3: Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac 4: Izjava o partnerstvu

Obrazac 5: Životopis

Obrazac 6: Popis priloga

Obrazac 7: Obrazac za procjenu kvalitete prijave

Obrazac 8: Opisni izvještaj programa/projekta/aktivnosti/manifestacije

Obrazac 9: Financijski izvještaj

Obrazac 10: Ugovor o dodjeli financijskih sredstava

Upute za prijavitelje

Javni poziv za dodjelu priznanja

Odluka o dodjeli financijskih sredstva za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge sredstvima iz Proračuna Općine Petrijevci za 2020. godinu

Studija integralnog upravljanja kvalitetom u destinaciji Osječko-baranjske županije i početak provedbe

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine

Natječaj za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine - Obrazac ponude

Javni poziv mladima za dostavu prijava za financijsku pomoć u rješavanju stambenog pitanja na području Općine Petrijevci

Prijavni obrazac G

Prijavni obrazac K

Prijavni obrazac R

Obrazac teksta javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Obrasci za natječaj

Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranja troškova prijevoza učenika i studenata

Prijava na Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranje troškova prijevoza - studenti

Prijava na Javni poziv za financijsku potporu sufinanciranje troškova prijevoza - učenici

Ponovljeni obrazac teksta javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (datum objave: 30.10.2020.)

Ponovljeni obrasci za natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske (datum objave: 30.10.2020.)

Nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom 2021. godine:

Odluka o početku jednostavne nabave za Nabavu električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom 2021. godine

Odluka o imenovanju tri predstavnika za provedbu postupka jednostavne nabave - Nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom 2021. godine

Poziv za dostavu ponuda - Nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom 2021. godine

Obrasci - Nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom 2021. godine

Troškovnik - Nabava električne energije za javnu rasvjetu i objekte u vlasništvu Općine Petrijevci tijekom 2021. godine