Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca

Izgradnja biciklističko-pješačke staze od Satnice do Petrijevaca


NAZIV PROJEKTA: IZGRADNJA BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE OD SATNICE DO PETRIJEVACA

OPIS PROJEKTA:
Svrha projekta je ulaganje u infrastrukturu namijenjenu biciklistima u okviru područja Urbane aglomeracije Osijek te poboljšanje prometne povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije, povećanje korištenja sredstava javnog prijevoza, smanjenje emisija CO2 te povećanje sigurnosti biciklista i ostalih sudionika u prometu kroz izgradnju biciklističko-pješačkih staza na području Općine Petrijevci, kao jednog segmenta mreže biciklističke infrastrukture Urbane aglomeracije Osijek.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:
- 4,08 km novoizgrađene biciklističke infrastrukture na području Općine Petrijevci
- Šira javnost upoznata sa ciljevima projekta, provedbom i postignutim rezultatima
- Uspješno proveden projekt i odobrena sva izvješća o provedbi projekta

OPĆE INFORMACIJE O PROJEKTU:
Korisnik: Općina Petrijevci
Kod projekta: KK.07.4.2.16.0008
Ukupna vrijednost: 7.855.428,19 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 7.855.428,19 kuna
EU sufinaciranje projekta: 4.108.388,94 kuna
Početak provedbe projekta: 3. rujan 2019.
Trajanje provedbe projekta: 24 mjeseca
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda
www.strukturnifondovi.hr

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:
Ivo Zelić, načelnik Općine Petrijevci
Tel: 031/ 395 - 620, 031/ 395 - 755
Email: ivo.zelic@petrijevci.hr